“Mensen denken dat 't nu voorbij is, maar deze winter begint het pas” Flavio Pasquino & M v Kreyfelt

‘Regeringen over de hele wereld grijpen de coronacrisis aan om The Great Reset versneld door te voeren.’ Wie dat een jaar geleden zei, werd voor “wappie” uitgemaakt. Nu zeggen de hoofdpersonen het zelf. Maar de coronacrisis zit dieper dan alleen in menselijk handelen, lees maar mee. 

Eerste coronaverklaring

De campagne Cultuur onder Vuur, die strijdt voor de verdediging van de Nederlandse, christelijke cultuur en tradities, bracht in april 2020 een verklaring uit die waarschuwde voor de gevolgen van de toenmalige coronamaatregelen en de verborgen agenda die achter het wereldwijde coronabeleid schuilgaat. De brochure toonde aan dat de doemscenario’s gegrond waren op onbetrouwbare modellen, dat maatregelen zoals lockdowns ernstige gevolgen zou hebben voor economie & mens, wereldwijd meerdere partijen grote belangen hadden bij het in stand houden en het verergeren van de coronacrisis en dat zelfs de katholieke Kerk bijdroeg aan de paniek en het opleggen van onredelijke maatregelen. 

Algemeen welzijn