Lidmaatschapsvoorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap
Lidmaatschap staat open voor iedereen. Alleen ON! leden van 16 jaar en ouder worden meegeteld voor de berekening van het aantal leden van ON!. 

Contributie
De contributie bedraagt € 5,72. Voor dit bedrag bent u twaalf maanden lang lid van ON! U ontvangt regelmatig per mail informatie van ON!.

Lidmaatschapsduur en opzegging
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging. Lidmaatschappen kunnen per e-mail worden opgezegd, minimaal 2 maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden en stuur uw opzegging naar leden@ongehoordnederland.nl.

Betaalwijze & betaling
U kunt uw contributie uitsluitend per jaar betalen (bij voorkeur via automatische incasso).

Gegevens aan derden
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door ON!  en worden niet verstrekt aan derden.