Frits Bosch, Helmond

Als u geniet van een heerlijk vers stuk fruit is de kans groot dat u dat aan een Bulgaar te danken heeft. Ieder jaar vertrekken duizenden arbeiders uit de Balkan en Oost-Europa naar Engeland, Duitsland, Italië en Spanje om fruit te plukken, en mee te helpen met irrigatie. Bulgarije wordt thans getroffen door arbeidstekorten, de lonen stijgen. Maar nog steeds levert het plukken van pepers in Bulgarije een uurloon op van 1,87 euro ‒ in Duitsland 9,35 euro. Dat maakt de keus voor vertrek niet moeilijk.

Moet de EU lering trekken uit de onbedoelde negatieve gevolgen van de open grenzen? De bevolking van Oostbloklanden verdampt, mede door het wegtrekken van geschoolde mensen. Dat is een effect van het Schengenverdrag. De Europese Unie heeft zélf Schengen in het leven geroepen. Er moest vrij verkeer van personen komen, met alle gevolgen van dien. Schengen is extreem schadelijk voor de landen die te kampen hebben met de braindrain.

Maar ook de georganiseerde misdaad heeft van Schengen geprofiteerd, zie de jaarlijkse dramatische rapporten van de Europese veiligheidsinstellingen Europol, voor de politie, en Eurojust, voor justitie. De Schengenzone, zonder grenscontroles, vormt voor de wereldwijde georganiseerde misdaad een ongekend grote afzetmarkt van consumenten. Aan de grenzen van de Unie zijn criminele ‘hubs’ ontstaan, waar zwart geld, drugsgeld en smokkel elkaar ontmoeten.

Schengen doet de veiligheid en de nationale identiteiten geen goed. Open grenzen zijn onrechtvaardig, Schengen is onrechtvaardig en dat is bekend sinds het eerste verdrag getekend werd. Dat een vijfde van de Bulgaarse bevolking definitief weg wil, lijkt een bewijs dat de lokroep van hoger loon, beter werk, meer werk en betere leefomstandigheden mensen in beweging zet. Arbeid is als water, het stroomt naar waar het kan gaan, maar ook naar waar je het niet wilt hebben.

Schengen strekt tot voordeel van de werknemers die er gebruik van kunnen maken. Voor hen is dat fantastisch. Maar het is ten nadele van de mensen die dat niet kunnen, de wanhopige achterblijvers die het land zien leeglopen en verschralen. Er voltrekt zich een ramp voor de landen van herkomst. De Europese Unie heeft buitengewoon asociale effecten. Politici zien het gebeuren maar doen niets. Nexit.